voor

woord

Royal Smilde hecht grote waarde aan continuïteit, die we proberen te borgen door een verantwoorde omgang met onze omgeving, het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van onze mensen en het verminderen van voedselverspilling. Bij onze activiteiten zijn wij zowel gericht op de korte als op de lange termijn. In dit verslag gaan we in op onze aanpak en voortgang. Het doet me daarom deugd het eerste verslag over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te mogen presenteren.

Relevantie MVO

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. We kennen de berichten allemaal. Grondstoffen worden schaarser en de impact van de mens op het milieu en het klimaat wordt steeds duidelijker merkbaar. Tegelijkertijd verschijnen er ook steeds vaker duurzame oplossingen, op alle niveaus.


Door een grootschalig gezamenlijk initiatief als de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) verduurzamen we de inkoop van onze palmolie. In 2014 was 100% van de door ons ingekochte palmolie RSPO-gecertificeerd, dit betrof het gebruik voor de afzet in heel Europa.


Nieuwe technologieën bieden mogelijkheden om onze milieu-impact te verkleinen: LED-verlichting leidt tot minder energieverbruik en een lagere energierekening. In onze vestiging in Edam zijn we inmiddels overgegaan op LED-verlichting en het streven is om dit uit te breiden.

Voedselverspilling

Een ander onderwerp, dat onze core business raakt, is het tegengaan van voedselverspilling. Samen met ketenpartners werken we aan een optimale logistiek. Zelf voeren we verbeteringen door zodat onze producten zo lang mogelijk vers blijven. Met retailers maken we heldere afspraken en planningen, zodat zo min mogelijk producten weggegooid worden. Zo slaagden we erin om de verspilling in de keten terug te brengen naar een jaarlijkse besparing van ongeveer 500.000 kilogram salade, 300.000 kilogram margarine en 500.000 kilogram bakkerijproducten.

Onze mensen

Zoals het een echt familiebedrijf betaamt zorgen we goed voor onze mensen. Hier komt onze kernwaarde continuïteit duidelijk tot uiting: we vinden het belangrijk dat onze mensen langdurig en prettig bij ons kunnen werken. Toch schuilt daar ook een uitdaging: juist omdat we mensen lang willen behouden, zijn we selectief in het werven van personeel. Het aantrekken van talent, ook van buiten de regio, is daarom een belangrijk aandachtspunt.

Niet alleen zakelijk

Voor ons is MVO niet alleen maar iets zakelijks. We vinden het erg belangrijk om een positieve rol te spelen in de samenleving waarin we ons bevinden, zonder daar per se iets voor terug te krijgen. Daarom ontplooien we met veel plezier en energie activiteiten in de lokale omgeving. We zien dat onze medewerkers daardoor betrokken raken en trots zijn om voor ons te werken.


Werken aan duurzaamheid is zowel boeiend als lonend: we pakken wezenlijke problemen aan, die tegelijkertijd nieuwe kansen bieden. Onze doelstelling is om, mede aan de hand van dit eerste verslag, het beleid de komende jaren te concretiseren en daar jaarlijks verslag van te doen.

Veel plezier gewenst met het lezen van dit verslag.

Ronald Prince, directievoorzitter Royal Smilde

“Werken aan duurzaamheid is zowel boeiend als lonend: we pakken wezenlijke problemen aan, die tegelijkertijd nieuwe kansen bieden”

Ronald Prince