De organisatie

van MVO

De strategie van Royal Smilde is gericht op continuïteit en kwaliteit in het belang van klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders. In 2014 werd aan de hand van een materialiteitsanalyse bepaald welke duurzaamheidsthema’s voor Royal Smilde belangrijk zijn. Hier kwam uit naar voren dat onze MVO-strategie zich moet richten op:

Continuïteit

Duurzame inzetbaarheid

Wij vinden het belangrijk om goed voor onze mensen te zorgen en te kijken hoe we ze op een gezonde manier zo duurzaam mogelijk kunnen inzetten.

Maatschappelijke betrokkenheid

Wij willen een positieve impact op de samenleving hebben.

Verminderen van voedsel­verspilling

Voedselverspilling is een belangrijk thema voor Royal Smilde. Het is echter ook een ketenissue: voedselverspilling valt pas effectief aan te pakken als we de hele keten hierin mee krijgen.

Verkleinen milieuvoetafdruk

Het verkleinen van de milieuvoetafdruk is wat ons betreft een onderwerp waar ieder bedrijf aandacht aan moet besteden. Het vormt de basis van een MVO-beleid en stakeholders verwachten dat de basis op orde is.

We scharen de vier thema’s onder de noemer continuïteit. De maatschappelijke uitdagingen waar Royal Smilde voor staat, zijn namelijk alleen samen aan te gaan. Samen met de medewerkers, door een positieve rol te spelen in de samenleving, maar ook samen met de ketenpartners.