Pijler 1

Duurzame inzetbaar­heid

Als familiebedrijf hecht Royal Smilde van oudsher veel waarde aan lange hechte dienstverbanden. Wij vinden het belangrijk om goed voor onze mensen te zorgen en te kijken naar hoe we ze op een gezonde manier zo duurzaam mogelijk kunnen inzetten.

De relevantie van duurzame inzetbaarheid

Daarin treffen we een aantal uitdagingen. De fluctuaties in onze productie zijn groot en moeilijk te voorspellen, wat een flinke belasting voor onze mensen is. Als organisatie met een laag verloop is het aantrekken van nieuw talent een belangrijk aandachtspunt, vooral als het gaat om talent van buiten de regio. Tegelijkertijd werken we aan het breder inzetbaar maken van onze mensen, door training en opleiding op maat te bieden.

Belangrijkste resultaten tot dusver

  • Het totale verzuim kwam neer op 4,7%

  • De resultaten van de gezondheidsenquête laten onder andere zien dat we steeds beter vooruit plannen en dat een verdere verhoging van het opleidingsbudget gewenst is

  • Aantal uren aan trainingen/opleidingen: 1.290