Pijler 2

Maatschappelijke betrokkenheid

In de praktijk

Stevig in de (lokale) samenleving

We vragen ons voortdurend af hoe wij concreet kunnen bijdragen aan een leefbare samenleving. Het gaat hierbij om interactie en samenwerking met onze omgeving, vaak dicht om onze locaties heen. Als goede buur zorgen wij ervoor dat de we geen overlast veroorzaken, dat onze bedrijfsterreinen er altijd netjes bijliggen en dat rondom de bedrijven geen sporen van onze activiteiten te vinden zijn.


Daarnaast zetten we onze expertise in voor activiteiten rond onze bedrijven, zoals de technische ondersteuning bij een aangrenzende natuurijsbaan. Ook steunen we de voedselbank met producten. Onze betrokkenheid als werkgever gaat verder dan de muren van onze organisatie. Wij stellen ons bedrijf open voor scholen en opleidingsinstituten, voor rondleidingen en stageplaatsen.


We vervullen tevens een actieve rol in brancheverenigingen en adviescommissies, om zo mede verantwoordelijkheid te nemen voor de richting van de sector. Daarnaast houden wij met het ontwikkelen van nieuwe producten rekening met maatschappelijke trends en verwachtingen van stakeholders. Dit uit zich in grondstofkeuzes, kleinere verpakkingen en producten met het ‘Ik Kies Bewust’-logo.

Ontplooien van maatschappelijke activiteiten

Royal Smilde startte onder de naam 'Do Social' in 2014 een project van waaruit we verschillende activiteiten ontplooien. Zo adopteren we projecten van NL-Doet, een landelijke actie om mensen vanuit bedrijven iets te laten doen voor de maatschappij. We vinden het echter nog mooier als we in onze eigen invloedsfeer initiatieven ontplooien. Tijdens werktijd gaan onze mensen bijvoorbeeld naar bejaardentehuizen, om te wandelen of om spelletjes te spelen met de bewoners.


Het fijne zit wat ons betreft in de kleinschaligheid: lokale activiteiten, waarbij het uitgangspunt de sociale bijdrage is en niet enige vorm van commercieel belang. Het principe is dat we iets doen zonder er zelf beter van te worden. Vaak komen dit soort initiatieven van medewerkers zelf. Het mooie is dat door dit soort activiteiten medewerkers van verschillende afdelingen elkaar (beter) leren kennen.


Daarnaast zamelden we rond de Sinterklaastijd speelgoed in voor de Speelgoedbank en ontvingen alle vrijwilligers in de gemeente Heerenveen een banketstaaf. Rond Kerst voerden we een kerstpakketactie voor de Voedselbank. Wij vinden dat de initiatieven en ideeën voor ondersteuning bij de mensen zelf vandaan moeten komen. Als werkgever faciliteren wij dit proces en stellen we materialen en werktijd ter beschikking.