Pijler 3

Verminderen voedselverspilling

In de praktijk

Optimale verwaarding van reststromen

Om voedselverspilling tegen te gaan beginnen we bij de bron, door onze producten en verpakkingen zo te ontwerpen dat er weinig afval over blijft. Reststromen uit het snijproces, die net zo goed hoogwaardige grondstoffen zijn, verwerken we zo veel mogelijk tijdens de productie. Zo proberen we onze grondstoffen niet te verspillen en deze optimaal te gebruiken. We gaan stap voor stap te werk: per product en per reststroom traceren wij de oorsprong van de verspilling en beoordelen de mogelijkheid tot verbetering, dusdanig dat voedselveiligheid en een goede traceerbaarheid gewaarborgd blijven.


Het komt voor dat we hele bakkerijproducten over hebben. Omdat er bij voedselbanken vaak geen mogelijkheid is om bake-off producten te verwerken, wordt het merendeel van wat overblijft verkocht als veevoer. Wat niet aan de vereisten voor veevoer voldoet, wordt uiteindelijk in een vergistinginstallatie omgezet in energie.

“Ontwikkelen en opleiden is binnen heel Royal Smilde een belangrijk thema en de afdeling logistiek vormt daarop geen uitzondering. Mensen krijgen de gelegenheid tot eigen initiatief en kunnen binnen gestelde kaders en doelen zelf richting geven aan hun werk.”

Klaas Visser, manager logistics

Verlengen van de houdbaarheid

Veel van onze producten hebben een korte houdbaarheid. In de supermarktschappen worden deze producten op een bepaald moment afgewaardeerd. Wij onderzochten hoe de houdbaarheid verlengd kan worden door een nog strenger hygiënebeleid, planning en de leveringen in nauw overleg met de klant af te stemmen. De meest uitdagende producten zijn quiches en salades, vanwege de samenstelling van ingrediënten. Ook van deze producten verlengden we de houdbaarheden, waardoor er zowel in eigen magazijnen als bij de retailer minder producten vernietigd worden. Voedselveiligheid blijft prioriteit: bij het verlengen van de houdbaarheid houden we nog steeds ruime veiligheidsmarges aan.

Verbeterde planning

Begin oktober 2014 startten we binnen Smilde Foods een nieuw project om het planningsproces te verbeteren. Het doel is om een solide planningproces voor vraag en aanbod in te richten. Hierdoor kunnen we de afname van producten zo goed mogelijk voorspellen. Aan de vraagkant gaat het om wat we aan én wanneer we grondstoffen nodig hebben. Richting afnemers werken we aan het efficiënt beheersen van de capaciteit, zodat we altijd aan de vraag kunnen voldoen en indien noodzakelijk een tekort aan capaciteit vroegtijdig kunnen signaleren. Aan de aanbodkant draait het om hoe we de productieprocessen inrichten. Deze verbeterde planningmethodes willen we zoveel mogelijk ketenbreed delen. Zo kunnen ook onze leveranciers en klanten hun 'pieken' inschatten.