Pijler 2

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze uitdaging

Bijdrage vanuit core business, zonder commercieel belang

Het is voor ons een uitgangspunt dat we maatschappelijke activiteiten ontplooien die geen commercieel belang dienen. We vinden het hierbij belangrijk dat we niet louter een financiële bijdrage leveren; we willen ons als organisatie inspannen en onze medewerkers een bijdrage laten leveren. Tegelijkertijd is dit een manier om medewerkers te betrekken bij MVO. Maatschappelijke projecten komen idealiter voort uit onze mensen zelf en doe we samen.


We blijven op zoek gaan naar initiatieven die een commercieel belangeloze bijdrage verenigen met onze core business. We roepen daarom hierbij onze stakeholders op om ideeën aan te dragen.