Pijler 2

Maatschappelijke betrokkenheid

Royal Smilde staat midden in de samenleving, als werkgever, als buur, als leverancier van voedingsmiddelen en als financier. We willen daarom een positieve impact op de samenleving hebben.

De relevantie van onze maatschappelijke betrokkenheid

Op verschillende vlakken besteden we aandacht aan maatschappelijke betrokkenheid: via het ‘Do Social’ project, de voedselbank, sponsoring, maar ook door het bieden van ruimte voor stages of mensen die willen hervormen. Royal Smilde is een belangrijke verschaffer van de werkgelegenheid in de regio. Bovenal is betrokkenheid bij onze omgeving belangrijk voor onze 'license to operate' en voor een goede band met onze lokale stakeholders.


We leveren graag een maatschappelijke bijdrage vanuit wat wij als bedrijf goed kunnen. Want in principe kan ieder bedrijf goede doelen steunen of de naam verbinden aan een maatschappelijk initiatief. Binnen Royal Smilde kijken we kritisch naar hoe we onze maatschappelijke bijdrage zo groot mogelijk kunnen maken, op een manier die echt bij ons past en zonder enig commercieel voordeel te behalen. De uitdaging zit in het ontplooien van initiatieven die onze expertise en producten verenigen met onze maatschappelijke betrokkenheid.

Belangrijkste resultaten tot dusver

  • Bedrag voor sponsoring (niet-commerciële sponsoring)

  • In samenspraak met medewerkers worden maatschappelijke doelen bepaald en waarbij het uitgangspunt is dat er niet alleen een financiele bijdrage wordt geleverd maar ook een inspanning.