Pijler 4

Verkleinen milieuvoetafdruk

In de praktijk

Ons beleid op palmolie

Palmolie is een belangrijke grondstof voor ons. Het is qua output per hectare landbouwgrond ver te prefereren boven andere plantaardige oliën en voedingskundig is palmolie een aantrekkelijk alternatief voor andere harde vetten. De duurzaamheidissues rondom palmolie zijn echter niet te negeren. Royal Smilde heeft daarom een concreet beleid op duurzame palmolie. De doelstelling was om in 2014 voor onze afzet in Europa 80% van onze palmolie te voorzien van een certificering van de Roundtable on Sustainable Palm Oil; werkelijk hebben we 100% gerealiseerd. In 2015 moet dit 100% blijven, waarbij we inzetten op de hogere niveaus binnen de RSPO-certificering: mass balance en segregated. In onze quiches en bakkerijproducten gebruiken we onze eigen margarines, die allemaal volledig RSPO-gecertificeerd zijn op het niveau mass balance. Ook onze klanten hechten veel waarde aan onze ambities op gebied van palmolie.

Leverancier van bio-energie

Bij misproducties van margarines, olie en vetten smelten we de restanten uit de verpakking. Deze oude olie wordt geleverd aan de biodieselmarkt. Jaarlijks smelten we rond de 1.000 ton terug. Ook nemen we de oude, afgewerkte frituurolie van onze klanten weer in, om die aan de biodieselmarkt te leveren. Dit komt uit op zo’n 12.000 ton per jaar. Een ander voorbeeld komt voort uit het zetmeel in ons afvalwater, dat leidde tot een grote belasting bij het waterschap. Daarom investeerden we zelf in een biologische waterzuivering, die zetmeel omzet tot slib. Dat slib vergisten we tot biogas.

Organisatiebreed werken aan minder milieu-impact

In onze hele organisatie werken we op verschillende fronten aan het verkleinen van onze milieuvoetafdruk. Van de grondstoffen die we inkopen, tot het afval dat we produceren. Onze margarine is RSPO-gecertificeerd en de chocolade is zowel gecertificeerd door RSPO als UTZ. Door in Edam twee fabrieken samen te voegen tot één grote efficiënte fabriek, verwachten we een enorme verbetering te realiseren op het gebied van energie- en waterverbruik. In Edam is LED-verlichting geplaatst en gebruiken we een nieuwe, zuinigere oven. Heel Royal Smilde draait op groene energie en maakt steeds minder gebruik van papier. Onder andere onze loonstroken, facturen en notulen zijn volledig digitaal. Waar we nog papier gebruiken is dit voorzien van het FSC-keurmerk of gerecycled. 


In de logistiek is de reductie van CO₂-uitstoot een voortdurend proces. We organiseren dit zo veel mogelijk ketenbreed en proberen transport te optimaliseren. We willen voorkomen dat er slecht beladen of lege vrachtwagens rijden. Dit kan op verschillende manieren. We voegen volumes samen in uitgaande transporten en nemen zo vaak als mogelijk een lading mee terug. We transporteerden een aantal exportorders en containers via de binnenvaart naar Rotterdam, met als bestemming Azië. We zoeken nog uit welke logistieke invulling uiteindelijk de minste CO₂-uitstoot veroorzaakt. Daarnaast willen we met de noordelijke provincies optimalisaties vinden. 


We zetten aan het eind van onze keten in op afvalstroomscheiding, van onder andere papier, plastic, technische afvalstromen (smeermiddelen, ed.) en metaal. Soms zit dit in slimmer ontwerp: in 2013 reduceerden we het plastic in de verpakkingen van onze quiches met 25%, met behoud van houdbaarheid en presentatie.