Pijler 1

Duurzame inzetbaarheid

Onze uitdagingen

Tegengaan van verzuim

Bovenal willen we graag dat mensen lang, gezond en prettig bij ons werken. Wederzijdse betrokkenheid is hierin belangrijk. Door te focussen op het welzijn van mensen en een betrokken werkgever te zijn, werken we aan een daling van het verzuim. Veiligheid op de werkvloer staat elke vergadering bovenaan de agenda. De werkdruk en het kortdurend verzuim laten een dalende trend zien. Beide onderwerpen staan centraal in alle eindejaarsgesprekken.

Aantrekken van talent

Mensen aantrekken voor specifieke functies is lastig, vooral van buiten Friesland. Veel van onze medewerkers komen hier uit de omgeving. We kennen echter een zeer laag verloop, dat weinig ruimte open laat voor het aantrekken van nieuwe aanwas. Het aantrekken van talent is dus een speerpunt en uitdaging voor de komende jaren.